Palvelut


Olemme haitta-aineiden analysointiin erikoistunut laboratorio, joka on keskittynyt kvartsipölyn ja asbestin mittaamiseen.

Tarkoituksemme on olla luomassa turvallisempaa ja terveellisempää työympäristöä, sekä olla mukana vähentämässä työperäisten sairauksien määrää yhteiskunnassamme. Asiantuntijamme ovat geologeja, joilla on kokemusta kymmenien tuhansien näytteiden tutkimisesta.

Palveluihimme kuuluu kvartsipölyn tunnistaminen ja mittaaminen ilmanäytteistä, sekä Asbestitutkimukset ilma- ja materiaalinäytteistä. Laboratoriomme sijaitsee Helsingissä erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. 

KVARTSI (KITEINEN PIIDIOKSIDI)

Suomessa noin 50000 työntekijää altistuu työssään alveolijakeiselle kvartsille erilaisissa rakennusteollisuuden työtehtävissä. Kvartsi aiheuttaa pitkäaikaisessa altistumisessa silikoosia (kivipölykeuhkoa) ja keuhkosyöpää.

Kvartsipölyn analysointi ilmanäytteestä

Kuvan kolikon vieressä näkyvä pieni kasa vastaa työpäivän aikana hengitettävän kvartsin sitovaa raja-arvoa ilmakuutiota kohden.

Työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa työpaikalla käytetyistä syöpää aiheuttavista aineista sekä niille altistuvista työntekijöistä. Vuoden 2020 alusta myös kvartsipölylle on asetettu sitova raja-arvo ja työnantajille on tullut velvollisuus ilmoittaa kvartsipölylle altistuneet työntekijät ns. ASA-rekisteriin.

-TTL

Olemme Finas-Akkreditoitu testauslaboratorio T-348

Pätevyysalueet löydät täältä

MiTä on akkreditointi?

Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, joka takaa akkreditoidun toimijan tuottaman palvelun laadun. Akkreditointi on osoitus toiminnan pätevyydestä, uskottavuudesta ja luotettavuudesta. Suomessa akkreditoinnit myöntää FINAS-akkreditointipalvelu.

Asbestos Finland Oy osallistuu brittiläiseen ’Health and Safety Laboratory’ –viranomaislaboratorion säännöllisesti järjestämiin asbestinäytteiden kansainvälisisiin vertailumittauksiin AIMS, sekä Suomen Ympäristokeskuksen järjestämiin vertailumittauksiin SYKE.  

Asbestimateriaalinäyte

Asbestin esiintyminen ja laatu tutkitaan erilaisista rakennusmateriaaleista

Geologimme analysoivat rakennusmateriaalin polarisaatio- tai elektronimikroskoopilla, sekä energiadispersiivisellä spektrometrillä (EDS) näytteestä riippuen.

Asbestikuitupitoisuuden toteaminen Ilmanäytteestä

Kuitupitoisuus tutkitaan ilmanäytteestä elektronimikroskoopilla.

Geologimme tutkivat ilmanäytteen asbestikuitupitoisuuden ja asbestilaadut elektronimikroskoopilla (SEM) ja energiadispersiivisellä spektrometrillä (EDS).

Pyrimme toimittamaan tulosraportin viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

WWW.ABELAB.FI

ASBESTOS FINLAND OY

info@abelab.fi

0400 295 080

Alkutie 67
00660 Helsinki